Gombagyűjtés

A gombák a magyar erdők legkedveltebb természeti kincsei közé tartoznak, tavasztól őszig sokak számára kínálnak egészséges táplálékot. Ahhoz, hogy a gombagyűjtés ne okozzon kárt a természetben, nemcsak a fajokat, hanem a gyűjtés szabályait is pontosan kell ismernünk.
A Pilisi Parkerdőben élő 2000 gombafaj közül csak néhány százzal találkoznak rendszeresen a természetjárók – ezek közül 58 faj védettséget élvez. A főváros környéki parkerdőkben leggyakoribb fajok az őzláb-, a szarvas-, a róka-, a galamb- és a tinóru gombák.

Mint minden állami erdőterületen, a Pilisi Parkerdőben is külön engedély nélkül lehet személyes felhasználásra gyűjteni az ehető gombákat, de a hazavihető maximális mennyiség naponta: 2 kg/fő.

Akik üzleti célból, eladásra szeretnének nagyobb mennyiséget gyűjteni, a következők figyelembevételével igényelhetnek engedélyt:

  • A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőterületen bármely erdei melléktermék üzleti célú gyűjtése csak engedély birtokában lehetséges
  • Az engedélyt a területileg illetékes erdészet állítja ki
  • Védett területen az erdei melléktermék gyűjtéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, aminek beszerzése a kérelmező feladata
  • A gyűjtési engedélyt a terület és az időszak megjelölésével legfeljebb 1 éves időszakra, az adott év december 31-ig adja ki az erdészet
  • Az engedélyt a gyűjtő a gyűjtés során mindig köteles magánál tartani, és az illetékes hatóságok, valamint az erdészeti szakszemélyzet részére, felszólításra köteles azt bemutatni, egyidejűleg személyazonosságát is igazolni.
  • Az erdészeti szakszemélyzet a melléktermékek gyűjtésével kapcsolatos szabályok betartását ellenőrzi. A szabályok megsértése esetén az erdőgazdálkodó a szabálysértés tényét az erdészeti hatóság felé írásban jelzi és a gyűjtési engedélyt haladéktalanul visszavonja.

A részletes tájékoztató innen érhető el.
A gombaszedéssel kapcsolatos, általánosan ismert etikett mellett a természeti környezet védelme érdekében a következő szempontokra hívjuk fel az erdőjárók figyelmét.

  • Gondosan és figyelemmel járjunk el, csak a biztonsággal felismert, ehető gombákat szedjük le!
  • Gondoljunk arra, hogy az emberi fogyasztásra alkalmatlan, mérgező gombák is az erdei ökoszisztéma hasznos „munkatársai”, ezért ne pusztítsuk el őket!
  • Gombaszedés során ne tapossuk szét a gombákat, ne dúljuk fel élőhelyüket, viselkedjünk úgy, mintha az erdő és a gombák vendégül látnának bennünket az otthonukban!
  • Fokozottan védett természetvédelmi területen tilos letérni a turistautakról, bármiféle erdei termék gyűjtése szigorúan tilos! A fokozottan védett területek határát a terepen tábla is jelzi.

AJÁNLJUK

LEGNÉPSZERŰBB BEJEGYZÉSEK