Hárommillió köbméter hulladék került biztonságba

88

A Pilisi Parkerdő Zrt. kivitelezésében lezárult a Dunakeszi Hulladéklerakó első rekultivációs üteme. A beavatkozások eredményeként a mintegy hárommillió köbméter hulladékot befogadó létesítmény mára nem hatalmas tájsebként, hanem zöldellő dombként jelenhet meg a főváros határában.
A főváros környékének egyik legnagyobb hulladéklerakójaként működött a Dunakeszin található telep, ami az 1980-as évektől kezdve mintegy 3 millió köbméter kommunális hulladékot fogadott be. Az élhető és egészséges környezet kívánalmainak megfelelően a megtelt lerakónál megkezdődtek a rekultivációs munkák, hogy biztonságosan és esztétikailag is elfogadható módon, hosszú távon rendeződjön a térségben a korunk egyik legnagyobb megoldandó kérdésének számító hulladékelhelyezés.

A hegynyi hulladékhalom rekultivációjának első ütemét vállalkozási tevékenységként a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. Az erdőgazdaság szakembereinek sokrétű feladatot kellett megoldaniuk a 2017 májusában indult kivitelezés során. Összesen több mint 50 ezer négyzetméternyi felület lefedéséről és zöldítéséről kellett gondoskodniuk. Mindehhez jó alapot szolgáltatott a 7 hektárnyi, 2010-es évek elején végzett korábbi rekultivációs ütem.

A 2017-es munkálatok során 30 cm-es vízzáró agyagréteggel borították a hulladékhalmot, amihez összesen 15 ezer köbméter agyagot használtak fel. Az agyag ideális anyag ehhez, hiszen megfelelő mértékben csökkenti, de teljesen nem akadályozza meg a csapadékvíz beszivárgását a dombba, így lehetővé teszi a lebomlási folyamatok zavartalan lefutását. Erre a rétegre később ugyanennyi föld került, hogy az egykori lerakót a végső profil kialakítását követően növényekkel is be lehessen telepíteni. Az utolsó fázis a rézsűk füvesítése volt, aminek az esztétikus megjelenés biztosítása mellett kiemelkedően fontos szerepe van a szél és a csapadék eróziós hatásainak akár teljes megakadályozásában.

A hulladéklerakó állapotát a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy ne jelentsen környezeti veszélyt a térségre. Ebből a célból süllyedésmérő pontokat építettek ki, amelyek mozgásából nyert adatok alapján eldönthető, hogy mikor válik lehetségessé a záró rekultivációs rétegek elhelyezése. Az építés során továbbá folyamatos mintavételezést is végeztek, ami alapján laboratóriumban vizsgálták a beépített anyagokat.

A sikeres átmeneti rekultiváció eredményeként az elmúlt évtizedekben jelentős tájsebként megjelenő hulladéklerakó zöldellő dombbá szelídült, amiben fontos részt jelentett a főváros környéki erdőket kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereinek munkája és tapasztalata.