Home Pilisi Parkerdő Közzétételi kötelezettségek

Közzétételi kötelezettségek

A Pilisi Parkerdő Zrt. honlapján nem közzétett egyéb közérdekű adat megismerése iránt igény az alábbiakban terjeszthető elő:

  • írásban a Társaság postacímén: Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.
  • elektronikus levélben: titkar@pprt.hu címen

Az igények megválaszolása az igénylő teljesítéshez szükséges elérhetőségi adatainak rögzítése mellett írásban történik. Az írásban benyújtott igénynek a válasz elkészítéséhez legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • az igénylő kapcsolatfelvételre alkalmas (nem fiktív) adata(i);
  • az igénylő által kért teljesítés módja;
  • az igényelt közérdekű adatok körének pontos megjelölése.

Az adatigénylés teljesítésének határideje 15 nap. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabítható. A határidő meghosszabításáról a Társaság vezérigazgatója dönt. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

JOGORVOSLAT

A Pilisi Parkerdő Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben megtagadhatja az igény teljesítését, mely tényről, valamint annak indokairól írásban tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat jogorvoslatért.
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítését a Pilisi Parkerdő Zrt. az érintett szervezeti egységek bevonásával végzi.

KÖZADATKERESŐ

KÖZZÉTETT ADATOK

A Pilisi Parkerdő Zrt. Alapszabálya
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2017. május 31.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2016. május 31.
F/20-15/2016. FM Miniszter úr válaszlevele felhatalmazás kéréssel kapcsolatban
F/20-1/2016. Belső levél az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok kiadása felelősöknek határidővel
F/20-2/2016. FAGOSZ-nak írt levél vizsgálat kérése erdővagyon érték megállapíthatóságának lehetőségéről tárgyban
F/20-2-1/2016. FAGOSZ válaszlevéll FM Miniszter úrnak a vizsgálat kérésével kapcsolatban
F/20-3/2016. FM Miniszternek úrnak írt levél felhatalmazás kérése tárgyban
F/20-4/2016. ÁSZ levél – Intézkedési Terv el nem fogadása, hiánypótlási felhívás
F/20-5/2016. ÁSZ levél- Belső ellenőrnek címezve – Intézkedési Terv el nem fogadása, hiánypótlási felhívás
F/20-6/2016. ÁSZ-nak módosított Intézkedési Terv megküldése
F/20-8/2016. ÁSZ levél módosított Intézkedési Terv elfogadása
F/20-9/2016. Magyar Könyvvizsgálói Kamarának írt levél Intézkedési Terv kapcsán állásfoglalás kérése tárgyban
F/20-10/2016. Belső levél módosított Intézkedési Tervben meghatározott feladatok kiadása felelősöknek határidővel
F/20-11/2016. Magyar Könyvvizsgálói Kamara válaszlevele – kamarai megállapítás megküldése
F/20-12/2016. FM-nek felhatalmazás kérő levél megküldése
F/20-13/2016. Belső ellenőr – Belső ellenőri jelentés az ÁSZ Intézkedési Terve kapcsán
F/20-14/2016. ÁSZ-nak Intézkedési Terv végrehajtásáról Jelentés megküldése
A Pilisi Parkerdő Zrt. információáramlási és monitoring rendszere belső szabályozásának felülvizsgálata 2016.03.21.
Tájékoztatás a Pilisi Parkerdő intézkedési terve kapcsán kért felhatalmazásról 2016.02.29.
Könyvvizsgálati felkérő levél 2015.12.07.
Könyvvizsgálói válaszlevél 2015.12.09.
Könyvvizsgálói tájékoztató
F/1-86/2015. – ÁSZ Intézkedési terv
F/1-81/2015. – Észrevételek a jelentéstervezetre
F/1-82/2015. – Tájékoztatás el nem fogadott észrevételekről
F/1-83/2015. – ÁSZ jelentés
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2015. november 30.
A 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 37. § (1) illetve az 1.sz. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerint közzétett adatok – 2015
A 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 37. § (1) illetve az 1.sz. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerint közzétett adatok – 2014
A 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 37. § (1) illetve az 1.sz. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerint közzétett adatok – 2013
A 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 37. § (1) illetve az 1.sz. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerint közzétett adatok – 2012
A 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 37. § (1) illetve az 1.sz. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerint közzétett adatok – 2011
A 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 37. § (1) illetve az 1.sz. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerint közzétett adatok – 2010
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2015. november 30.
A 1338/2015. korm.határozat – optikai kábel fektetés – kapcsán a tulajdonosi, illetve a vagyonkezelői hozzájárulások kiadásának rendje.
Éves költségvetés, a számviteli törvény szerinti beszámoló.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2015. május 31.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bek. alapján közzétett szerződések – 2015.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bek. alapján közzétett szerződések – 2014.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2014. december 31.
A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett szerződések – 2013
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2013. május 31.
A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett szerződések – 2012
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2012. május 31.
A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett szerződések – 2011
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2011. május 31.
A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett szerződések – 2010
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2010. december 31.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2010. május 31.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)(2) bekezdés alapján közzétett adatok – 2010. március 1.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bekezdés alapján közzétett adatok – 2010. március 1.
A 175/2009. (VIII.29.) számú Korm. rendelet alapján közzétett adatok – 2009. szeptember 15.
2003. évi CXXIX. törvény (törvény a közbeszerzésekről), 248.§ alapján közzétett hirdetmény ajánlati felhívásról
2003. évi CXXIX. törvény (törvény a közbeszerzésekről), 248.§ alapján közzétett hirdetmény közbeszerzés eredményéről
2003. évi CXXIX. törvény (törvény a közbeszerzésekről), 248.§ alapján közzétett hirdetmény szerződés módosításáról

AJÁNLJUK

LEGNÉPSZERŰBB BEJEGYZÉSEK