Home Pilisi Parkerdő Minőségi- és környezeti politika

Minőségi- és környezeti politika

MINŐSÉGPOLITIKA

A Pilisi Parkerdő Zrt. Pest és Komárom-Esztergom megyékben, a Gerecse, a Pilis, a Visegrádi és a Budai hegység, a Gödöllői dombság, valamint a Csepeli síkság területén gazdálkodik. A működési területén az állami erdők kezelője, és több társult tulajdonú vadászterület képviselője.
A kötelező üzemtervi előírásokon és a természetvédelmi előírásokon túl (a hozamterület több mint 60 %-án a természetvédelem szigorúan korlátozza a gazdálkodást), a Társaságnak és a tulajdonos Magyar Államnak is érdeke, hogy:

 • A tartamosság elvét betartva megőrizze, illetve növelje az erdővagyont és a társaság egyéb vagyonát.
 • A vagyon gondozását és működtetését szakszerűen és körültekintően végezze.
 • A vagyon gondozását és működtetését a piaci körülmények között is eredményesen végezze.
 • Tartsa fenn a közjóléti szolgáltatási rendszert és növelje a lakosság szakszerű erdőkezelésre vonatkozó ismeretszintjét.
 • Bizalmat keltsen a vevőiben, így szinten tartja szolgáltatásainak minőségét.

A célok mind teljesebb megvalósítása irányába tett igen fontos lépés, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. működteti az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszert.

Számunkra az Integrált Irányítási Rendszer a tartamos erdőgazdálkodás hatékony eszköze, melynek segítségével az alaptevékenységi folyamatok nem megfelelőségei kézben tarthatóak, a visszajelzések alapján helyesbített rendszer képes a vevők és – tágabb értelemben a társadalom – igényeinek rugalmas követésére és színvonalas kielégítésére.
A rendszer működtetésétől eredmény csak elkötelezett és következetes végrehajtás mellett várható, ezért a Pilisi Parkerdő Zrt. minden dolgozójától meg kell követelni, hogy a minőségpolitikai célokat megismerje és elsajátítsa, megvalósításához ki-ki a maga munkaterületén a saját munkájával hozzájáruljon.

KÖRNYEZETI POLITIKA

A Pilisi Parkerdő Zrt. elkötelezi magát a környezetvédelem jogszabályok és egyéb követelmények betartására és folyamatosan törekszik környezeti teljesítményének javítására.
Ennek érdekében:

 • Működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszerünket.
 • Szorosan együttműködünk a hatóságokkal, önkormányzatokkal, ügyfelekkel és beszállítókkal.
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a környezetvédelmi jogi és egyéb előírásoknak való megfelelést.
 • Kiemelten kezeljük az ipari és veszélyes hulladékokat, és törekszünk azok környezetterhelésének lehetőségeink szerinti minimalizálására, illetve a hulladékok hasznosítására.
 • Alaptevékenységünk lényeges része a parkerdei, közjóléti szolgáltatási rendszer fenntartása. Ezen belül kiemelt célunk a lakosság természetismeretének, természetvédelmi, valamint a szakszerű erdőkezelésre vonatkozó ismeretszintjének az emelése.
 • Új beruházások, technológiai fejlesztések tervezése során minden környezeti tényezőt figyelembe veszünk.
 • Célunk a környezeti erőforrások minimális mértékű igénybevétele. Ennek érdekében előnyben részesítjük a anyag- és energiafelhasználások csökkentését, az újrafelhasználást vagy hasznosítást biztosító megoldásokat.

A környezettel kapcsolatos stratégiánk megvalósítása érdekében környezeti célokat tűzünk ki és valósítunk meg, amelyekkel biztosítjuk a környezeti teljesítményünk folyamatos javulását.

Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink környezeti tudatának erősítésére, a környezet iránti fokozott elkötelezettségére, melyet folyamatos képzéssel segítünk.
Széles körű tájékoztatással törekszünk alvállalkozóink tudatos környezetkímélő magatartásának alakítására. A Pilisi Parkerdő Zrt. vezetősége kinyilvánítja, hogy a Társaság a tevékenységét e környezeti politikánk irányelvei szerint végzi, és ezt minden munkatársától megköveteli.

A Pilisi Parkerdő Zrt. minőség- és környezeti politikája

MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsítvány

ISO 14001:2004 tanúsítvány

Környezeti politika

Minőségpolitika

Energiairányítási politika

AJÁNLJUK

LEGNÉPSZERŰBB BEJEGYZÉSEK