Talajlabor

A jövedelmező és fenntartható erdőgazdálkodás alappillére a helyes fafajmegválasztás, ami nagyrészt a talaj tulajdonságainak ismeretén nyugszik. A Pilisi Parkerdő Zrt. 2009 óta működő talajlaboratóriuma nemcsak az erdőgazdaság számára, hanem magán erdőgazdálkodók és egyéb megrendelők számára is végez vizsgálatokat. A talajlabor alkalmas az erdészeti termőhelyfeltárás rendelet által meghatározott talajkémiai vizsgálatainak elvégzésére (36/2010 FVM rendelet). A vizsgálati eredmények alapján az erdőtelepítési tervdokumentáción túl termőhelyfeltárási, illetve talajtani szakvéleményezés, humuszmentési és talajvédelmi terv készítését is vállaljuk. Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, működési területünk gyakorlatilag az egész országra kiterjed. Több hazai, akkreditált laboratóriummal kapcsolatban állunk, közreműködésükkel a talajvizsgálatok területén valamennyi megbízói igénynek eleget tudunk tenni.

Alkalmazható laboratóriumi vizsgálati módszerek:

 • MSZ-08-0205:1978.01. A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata
 • MSZ-08-0206-1:1978.10. A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Általános előírások. A talajminta előkészítése
 • MSZ-08-0206-2:1978.10. A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok [pH-érték, szénsavas mész, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (y1-érték) és kicserélődési aciditás (y2-érték)]
 • MSZ-08-0210:1977.12. A talaj szerves széntartalmának meghatározása
 • MSZ-08-0213-1:1978.07. A talajvízben oldható sóinak minőségi és mennyiségi meghatározása. Általános előírások. Kivonatok készítése

Szakmailag indokolt esetben a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben foglalt szabályok szerint:

 • Báziscsere
 • Tápanyagtartalom
 • Talajtömörödöttség
 • Szennyező anyagok (egy vagy több szennyezőre)
 • Toxikus elemtartalom
 • Szerves szennyezők

Kapcsolat:
Limp Tibor
Tel.: 06-33-447-144
E-mail: limp.tibor@pprt.hu

AJÁNLJUK

LEGNÉPSZERŰBB BEJEGYZÉSEK